09 TEMMUZ 2019 TARİHLİ VE 30826 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

09 Temmuz 2019 Tarihli ve 30826 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
09 Temmuz 2019 00:52

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/23083 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2014/15736 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2016/22418 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

asgariucretli.com
Bu haberin tüm hakları asgariucretli.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...