11 TEMMUZ 2019 TARİHLİ VE 30828 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

11 Temmuz 2019 Tarihli ve 30828 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
11 Temmuz 2019 09:18

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/2769 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/6/2019 Tarihli ve 2016/61250 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 08/07/2019 Tarihli ve 5002 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

asgariucretli.com
Bu haberin tüm hakları asgariucretli.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...