Beyaz yakalı işçiden mavi yakalı işçinin yaptığı işi yapması istenebilir mi?

İşyeri Şefinden, İşçinin yaptığı işi yapması istenilebilir mi?
14 Nisan 2021 13:22

Forklift fabrikası çalışanlarının tamamının grevde olduğu bir dönemde yönetici pozisyonundaki işçiden mamullerin kamyonlara taşınması istenilince, bu konudaki görevlendirmeyi kabul etmeyen çalışan kovuldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi patronu haksız bularak çalışanın işe iadesine karar verdi.

Olay, yönetici pozisyonundaki çalışanın, işyerinde grev öncesi üretilen ve davalı işyerinin mamul ambarında olup, stokta bekleyen ürünlerin nakliye araçlarına yüklenmesi işini kabul etmemesi ile gelişti..Bu olay üzerine çalışanın açtığı işe iade davasında,

Yerel Mahkeme, İşverenin grev öncesi üretilen malların forkliftle yükleme işini, grev öncesi farklı işte çalışan ve greve katılmayan işçilere yaptırmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
Ancak Çalışanın kararı temyizi üzerine Yargıtay 9.Hukuk Dairesi patronu haksız bularak çalışanı işe iade etti.

Yargıtay İş Kanununa göre, personelden istenilen iş, esaslı nitelikte bir değişiklik dedi. Çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin de ancak işçiye yazılı olarak bildirileceği ve Bu şekle uygun olarak yapılmayan ayrıca işçi tarafından da altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişikliklerin işçiyi bağlamayacağını ifade etti.

İŞE İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ…

Özetle, Beyaz yakalı çalışana, mavi yakalı çalışanın yaptığı stokta bekleyen ürünlerin nakliye araçlarına yüklenmesi işini yapması istemesine dair bu görevlendirme çalışanın iş şartlarında esaslı değişikliktir. İşverenin bu değişikliği yasanın geçerlilik koşuluna uygun yapmadığı gibi değişikliğin geçerli nedene dayandığını veya başka bir nedeni olduğunu kanıtlayamadığını da belirten Yargıtay, "Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine" karar verdi.

SGKREHBERİ

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #