KIDEM TAZMİNATI İÇİN EMSAL KARAR! BU ŞARTLARDA ÇALIŞANLAR TAZMİNAT ALABİLECEK...

İşyerini çekilmez hale getiren patron tazminat ödeyecek. İddiaya göre, bir firmada, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı çalışma koşullarında çalışan Marka Müdürü, artık çalışma hayatının çekilmez hale geldiği düşüncesiyle, bir dilekçeyle patronun ağır şartlarında artık çalışamayacağını bildirerek,ihbar önelini ve iş arama iznini talep etti. Ancak patron tarafından derhal tazminatsız kapı önüne konuldu.
15 Mayıs 2019 13:36

Çalışanlar dikkat! Hayrete düşürecek çalışma koşulları Marka Müdürünü işten attırdı.

İddiaya göre, bir firmada, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı çalışma koşullarında çalışan Marka Müdürü, artık çalışma hayatının çekilmez hale geldiği düşüncesiyle, bir dilekçeyle patronun ağır şartlarında artık çalışamayacağını bildirerek,ihbar önelini ve iş arama iznini talep etti. Ancak patron tarafından derhal tazminatsız kapı önüne konuldu.

KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Firma çalışanının yaşadığı kötü çalışma koşulları insanı hayrete düşürecek cinsten..

Karardan özetle, '...Temiz havanın solunmasının imkanının bulunmaması, kesinlikle gündüz vakti gün ışığını görmemesi, çok tehlikeli iniş-çıkışlı merdivenler,uygun şartlarda dinlenme odalarının bulunmaması,tuvaletlerin hijyenik kurallara uymaması, gebeliğin son aylarına kadar yoğun yurt dışı iş seyehatleri, işyerinde yoğun çalışmalar, işyerine gelen konuk misafirlerin gece yarılarına kadar ağırlanması, emzirme izinlerinin kullandırılmaması, hamileleik kontrollerine izin verilmemesi, emzirme izinlerinin kullandırılmadığı halde kullanılmış gibi imzaya zorlanılması, fazla çalışma yönetmeliğine aykırı davranılması, ekranlı çalışamalarda yeterli güvenliğin sağlanmaması,...gibi..'

ÇALIŞMA HAYATI FİTİL FİTİL BURNUNDAN GELDİ..

Bütün bu kötü koşullar karşısında amirin baskıcı tutumu, uygulanan para politikası, vaadedilen primlerin ödenmemesi gibi durumlarla karşı karşıya kalan Firma Müdürü, patrona bir dilekçe vererek, ihbar önelini kullanmak istedi.

YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ SORUNCA...

Yeni iş arama izni konusunda ne şekilde hareket etmesi gerektiğini sorunca ise, personel müdürlüğü tarafından ilişiği kesilerek, tazminatsız kapı önüne konuldu.

TAZMİNATLARINI İSTEDİ

Mahkeme çalışanı haklı bularak, feshin haksız olduğunu değerlendirdi. Kıdem ve İhbar tazminatlarını almalı dedi.

Kararın İşveren tarafından temyizi üzerine ise, Yüksek Mahkeme, bahsedilen kötü çalışma koşullarının bir işyerinde gerçekten de bulunmasının çalışana fesih hakkı verebileceğini ifade etti.

İşyerinin temiz havanın solunmasının imkan bulunmayacak konumda olması, işyerinin gün ışığıyla aydınlatma olanağının sağlanmaması, katlar arasındaki merdivenlerde iniş-çıkışların tehlike arz etmesi, dinlenme odasının bulunmaması, tuvaletlerin hijyenik koşullara uygun olmaması, gebeliğin son aylarına kadar yoğun yurt dışı iş seyehatleri, işyerinde yoğun çalışmalar, işyerine gelen konuk misafirlerin gece yarılarına kadar ağırlanması, emzirme izinlerinin kullandırılmaması, hamileleik kontrollerine izin verilmemesi, emzirme izinlerinin kullandırılmadığı halde kullanılmış gibi imzaya zorlanılması, fazla çalışma yönetmeliğine aykırı davranılması, ekranlı çalışamalarda yeterli güvenliğin sağlanmaması, gibi koşulların gerçekten de bulunması halinde çalışan feshinin haklı olacağını ifade etti.

Özetle,Kötü çalışma koşulları sabit olduğu takdirde fesih hakkını kullanabilecek olan çalışan tazminatlarını da almaya hak kazanır.

SGKREHBERİ

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #