Son Eklenen Haberler

Milyonlarca işçiye AYM'den toplu sözleşme kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika üyesi olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanma hususuna dair önemli bir iptal kararı verdi!
03 Mart 2021 14:53

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika üyesi olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanma hususuna dair önemli bir iptal kararı verdi!

AYM'DEN KRİTİK İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi, toplu iş sözleşmesinden; taraf sendikaya üye olanların yürürlük, olmayanların dayanışma aidatı ödeyerek ve imza tarihinden itibaren yararlanacaklarına ilişkin “imza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur” cümlesini iptal etti

ÜYE OLMAYANLAR ÜYE OLANLAR GİBİ YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANACAK

AYM’nin iptal kararı ile taraf sendikaya üye olmayanlar da üye olanlar gibi yürürlük tarihinden itibaren toplu sözleşmeden yararlanabilecekler.

İKİ ÜYE KARŞI OY KULLANDI

Anayasaya Mahkemesinin oy çokluğu ile verdiği kararda Selahattin Menteş ve Recai Akyel karşı oy kullandılar.

Bakırköy 16. İş Mahkemesi tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur.

"Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur"

ÜYE OLMAYANLAR DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN FAYDALANABİLECEKLER

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; toplu iş sözleşmesine taraf sendika üyesi olan işçinin talebi gerekmeksizin üye aidatı ödeyerek, üye olmayan işçinin ise talebi üzerine dayanışma aidatı ödemek suretiyle sözleşmenin parasal hükümlerinden faydalandığı, ancak yetki alma ve toplu iş sözleşmesinin hazırlık, müzakere ve pazarlık süreçlerinin devam ettiği dönemlerde sendika üyesi olmayan işçilerin dayanışma aidatı ödemesinin itiraz konusu kuralla engellendiği, kuralın toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf sendika üyesi olan işçiler lehine bir sonuç doğurduğu, bu nedenle sendikalaşma yarışında taraf sendika lehine bir avantaj yarattığının açık olduğu, bu durumun sendikalar arasındaki yarışın ve dolayısıyla çoğulculuğun zedelenmesine neden olabileceği ifade edilmiştir.

'DİĞER SENDİKAYA ÜYELİĞE ZORLANABİLİR'

Ayrıca, taraf sendika üyesi olmayıp sözleşmeden yararlanmaya ilişkin diğer şartları haiz olan işçilerin toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden mahrum bırakılmalarının, bu kapsamdaki işçileri sendikaya üye olmaya zorlayacağının açık olduğu, taraf sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinin toplu görüşme ve pazarlık sürecinin uzaması nedeniyle öngörülecek geçmişe yönelik parasal hükümlerden yararlanmaları engellenmek suretiyle güçlü sendika ile toplu iş sözleşmesi hakkı arasındaki dengenin bozulduğu belirtilmiştir.

KANUNUN İLGİLİ BÖLÜMÜ İPTAL EDİLDİ

Karar özetle, toplu sözleşme imzalanan sendikaya üye olan işçilerin sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren haklardan faydalandığını, ancak üye olmayan ve dayanışma aidatı ödeyerek faydalanmak isteyenler için ise imza tarihinden itibaren haklardan yararlandığını, bu durumun işçilerin hür iradeleri ile sendika seçimi yapmalarını zedelediği gerekçesiyle ilgili kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

SGKREHBERİ

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI