SON EKLENENLER

PKK lehine slogan atan belediye işçisini Yargıtay affetmedi! Tazminat ödenmez...

Yargıtay, bir teröristtin cenasine katılarak slogan atan belediye işçisini affetmedi. Yüksek mahkeme, bu kapsamdaki işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğini karara bağladı.
13 Ekim 2021 13:33

9. Hukuk Dairesi 2021/3530 E., 2021/7583 K. PKK'lı teröristin cenazesine katılan belediye işçisinin iş akdi feshinde kıdem ve ihbar tazminatı verilip verilmeyeceğini karara bağladı.

Olay şu şekilde gerçekleşti. Davacının iş akdi Olağanüstü Hal Bürosunun kararı nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin haklı nedenle feshedilmiştir. İlk derece mahkemesi iş akdi feshinin haklı neden olmayıp geçer nedendir diyerek kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi yönünde karar vermiştir.

Davacının aleyhine açılmış olan ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının ertelenmesine karar verilmesi, UYAP sorgulamasında davacı adına açılmış bir ceza dosyasının ve savcılık soruşturmasının olmaması, işverence işten çıkış kodunun "kod 4" olarak bildirilmesi, davacı aleyhine başkaca düzenlenen herhangi bir tutanağın da olmaması nedenleri ile davanın kabulüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince ise fesih tarihi itibariyle iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluk ortadan kalktığından işverenin feshinin 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi bağlamında geçerli bir neden olarak kabul edilebilir ise de haklı fesih nedeni olarak kabul edilemeyeceğinden davanın kabulünün doğru olduğu açıklanmıştır.

Ceza ertelenmiş olsa da kıdem ve ihbar tazminatı ödenemez

Somut uyuşmazlıkta davacının bir teröristin cenazesine katıldığı ve orada bulunanlarla birlikte PKK terör örgütü lehine slogan attığı kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır.

... 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sonucunda davacı sanık hakkında açılan kamu davasının 6352 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin b bendi uyarınca ertelenmesine karar verilmiştir. Davalı Belediyece tüm bu nedenlerle yapılan feshin haklı nedene dayandığı dikkate alınmaksızın kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Sonuç olarak temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesisne, 05.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

SGKREHBERİ

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER