Son Eklenen Haberler

Ücreti ödenmediği için işi yavaşlatan işçi 'işten' atılabilir mi?

İşverenin temel görevi çalıştırdığı personelin maaşlarını düzenli ödemektir. Ancak birçok işletme ekonomik krizi veya nakit sıkıntısını gerekçe göstererek, ücretleri zamanında ödemiyor. Bazı durumlarda iki üç aylık gecikmeler yaşanabiliyor.
22 Şubat 2021 17:29

PEKİ İŞVERENİN ÜCRETLERİ İKİ VEYA ÜÇ AY ÖDEMEMESİ YASAL MIDIR?

Bir ücretin geç ödendiğinden bahsetmek için öncelikle bunu hukuki olarak kanıtlamak gerekiyor. Örneğin ücretin geç ödendiğinden bahsedebilmek için, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir sebep olmaksızın, ücretin ödenmemesi söz konusu olacak. Mücbir sebep ise işverenin iradesi dışında gerçekleşen olaylardır.

Bu tür bir olay yaşanmadıysa işveren ücretleri geciktiremez. Özellikle işverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal değildir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci maddesinde işçiye ücretin en geç ayda bir ödeneceği ve iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin 1 haftaya kadar indirilebileceği belirtilmektedir.

ÜCRET ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ VAR MIDIR?

4857 sayılı İş Kanununun 32'nci maddesinde ücret alacaklarının 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ İŞ GÖRMEKTEN KAÇINABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanununun 34'üncü maddesinde ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceği belirtilmektedir.

ÜCRETİ ZAMANINDA ÖDENMEYEN İŞÇİ FAİZ İSTEYE BİLİR Mİ?

İsteyebilir. 4857 sayılı İş Kanununun 34'üncü maddesinde gününde ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacağı belirtilmiştir.

ÜCRETİ ZAMANINDA ÖDENMEDİĞİ İÇİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİR Mİ?

Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin bu nedenle, iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği, işçinin yerine yeni işçi alınamayacağı ve yapılan işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34'üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

SGKREHBERİ

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI